Termeni și condiții – Fior Candle

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a utiliza acest site pentru comenzi online:

1. DEFINIȚII

FIOR STORE SRL este persoana juridică organizată în baza legii române, având sediul în București, Sector 1.

SITE – Domeniul www.fior-candle.ro și subdomeniul acestuia, incluzând dar nelimitându-se la site-ul public disponibil și subdomeniile acestuia.

CONȚINUT are urmatoarea definiție:

  • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
  • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către FIOR CANDLE prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de Comunicare disponibil;
  • orice informație Comunicată prin orice mijloc de către un angajat al FIOR CANDLE UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de FIOR CANDLE într-o anumită perioadă;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care FIOR CANDLE are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la FIOR CANDLE, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU – serviciul de Comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de Comunicare la distanță (i.e. telefonic).CONT – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur CLIENT accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI.

UTILIZATOR – Orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul cu sau fără intenția de a-și crea cont sau de a deveni client.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR sunt cele existente pe site în dreptul fiecărui  produs

PREȚUL TOTAL AL PRODUSELOR este prețul aferent fiecărui produs, astfel cum este descris pe site și nu include costul transportului către CLIENT

DREPTUL DE RETRAGERE este dreptul clientului de a se retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice având obligația de a returna produsele cumpărate pe cheltuiala sa în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data notificării FIOR CANDLE cu privire la exercitarea acestui drept.

DURATA CONTRATULUI reprezintă 14 zile calendaristice de la data intrării Clientului în posesia produselor.

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în Ordonanța de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative; orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de Comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către www.fior-candle.ro într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea FIOR CANDLE cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către FIOR CANDLE către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către FIOR CANDLE, indiferent de modalitatea de livrare
Tranzacțiile pot avea loc doar pe teritoriul Romaniei.

2. GENERAL

2.1. Documentul stabileste termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între FIOR CANDLE și acesta.
2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implica aderarea membrului sau clientului la prezentul document electronic, termeni și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
2.3. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.fior-candle.ro
2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse siteului, conținutului, serviciului FIOR CANDLE sau oricărui terț cu care FIOR CANDLE are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:
2.5.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de FIOR CANDLE prin intermediul site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau Comunicărilor din partea FIOR CANDLE de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nici o garanție ulterioară din partea FIOR CANDLE.
2.5.2. FIOR CANDLE va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
2.6. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5 , acesta poate să contacteze FIOR CANDLE, sau să folosească legaturile din conținutul primit de la FIOR CANDLE destinate acestui scop.
2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derularii unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de FIOR CANDLE.
2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de FIOR CANDLE și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, FIOR CANDLE va anula Comanda acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
2.10. Acest site este adresat doar Clienților care au cel puțin 18 ani, care s-au înregistrat corespunzător și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către FIOR CANDLE , indiferent care ar fi motivul.

3. CONȚINUT

3.1.Tot conținutul, incluzând dar nelimitându-se la imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site sunt proprietatea intelectuală a FIOR CANDLE.
3.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FIOR CANDLE, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.fior-candle.ro îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FIOR CANDLE asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al FIOR CANDLE.
3.3. Orice conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FIOR CANDLE și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea FIOR CANDLE cu referire la acel conținut.
3.4. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-Comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră in conflict cu prevederi ale documentului.
3.5. În cazul în care FIOR CANDLE conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea FIOR CANDLE pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Nici un conținut transmis către Client, prin orice mijloc de Comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FIOR CANDLE și/sau al angajatului FIOR CANDLE care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
3.7. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există, este interzisă.
3.8 Pentru eventuale reclamații legate de drepturile de proprietate intelectuală, vă rugam să ne transmiteți un email pe adresa contact@fior-candle.ro.

4. CONTACT

4.1. Fior Candle publică pe site datele Complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client.
4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite FIOR CANDLE să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.
4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea FIOR CANDLE de a contacta Clientul.
4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate FIOR CANDLE se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de Comunicare disponibil Clientului și FIOR CANDLE , considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea FIOR CANDLE în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și Comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
4.5. FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de Comunicare (electronic, telefonic, etc).

5. NEWSLETTERE SI ALERTE

5.1. În momentul care Clientul își crează un cont pe site, prin acceptarea termenilor și condițiilor este de acord implicit să primească newslettere și/sau alerte din partea FIOR CANDLE.
5.2. Datele preluate de la Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor pot și vor fi folosite de către FIOR CANDLE în limitele Politicii de confidențialitate.
5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment:
5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.
5.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.
5.3.3. Prin contactarea FIOR CANDLE, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.
5.5. FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea FIOR CANDLE, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
5.6. FIOR CANDLE nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al FIOR CANDLE, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

6.1. Accesul la serviciu
6.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client care posedă sau își creează un cont.
6.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui să accepte prevederile prezentului document.
6.1.3. FIOR CANDLE poate limita accesul Clientului la serviciu, în functie de Comportamentul său anterior.
6.1.4. Este interzisa partajarea unui cont între mai mulți Clienți.
6.1.5. În situația în care se descoperă accese de acest gen, FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la conținut sau serviciu.
6.2. Produse
6.2.1. FIOR CANDLE poate publica pe site informații despre produse, și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care FIOR CANDLE are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
6.2.2. Produsele achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.
6.2.3. FIOR CANDLE poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.
6.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON).
6.2.5. Tarifele afișate pe site tăiate de o linie semnifică prețul inițial pentru vânzare, înainte de a i se aplica discountul.
6.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON.
6.2.7. În cazul plăților online FIOR CANDLE nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la Comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.
6.2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (texte / imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea FIOR CANDLE, acestea fiind cu titlu de prezentare.
6.2.9. În descrierea produselor și/sau serviciilor FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.
6.3. Valabilitatea ofertei
6.3.1. FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele disponibile pe site, înainte plasarea Comenzii de către Client,  fără notificarea în prealabil a Clientului.
6.3.2. Prețul de achiziție al produselor este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil.
6.3.3. Prețul de achiziție al produselor promoționale este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.
6.3.4. Prețul de achiziție al produselor dintr-o Comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.
6.3.5. Prețul de achizitie al produselor dintr-un contract onorat conform art. 6.6.3. nu se poate modifica.
6.3.6. Clientul poate renunța la produsele achiziționate prin contract, conform art. 6.9.
6.4. Comanda online
6.4.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse Comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.
6.4.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, Complete și adevărate la data plasării Comenzii, denumită în cadrul acestui document și Comanda emisă.
6.4.3. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că FIOR CANDLE poate să îl contacteze, în următoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de FIOR CANDLE , în funcție de scop/situație:
6.4.3.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății cu card bancar;
6.4.3.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de FIOR CANDLE , în cazul plății cu card bancar.
6.4.3.3.Pentru validarea obligatorie a disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client în termen de maxim 48 de ore de la plasarea Comenzii.
6.4.3.4. Validarea de către Client a contravalorii Comenzii efectuate, conform art. 6.4.3.3, si incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adăugată (i.e. transport, etc)
6.4.3.5. Stabilirea de Comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
6.4.4. FIOR CANDLE poate denunța automat Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
6.4.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plăți online;
6.4.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de FIOR CANDLE , în cazul plății online;
6.4.4.3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte
6.4.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea FIOR CANDLE și/sau partenerilor acestuia
6.4.4.5. fără nicio justificare.
6.4.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat conform 6.4.3.
6.4.6. În cazul în care la plasarea Comenzii Clientul a optat pentru plata cu cardul, după validarea Comenzii conform art. 6.4.3.3. Clientul are obligația sa introduca datele necesare procesării plății.
6.4.7 Etapele pentru finalizarea unei Comenzi sunt:
a. Clientul alege produsele și le adaugă în coșul de cumpărături;
b. Când Clientul decide să plaseze Comanda, selectează opțiunea, cumpără;
c. După selectarea modalității de plată, Clientul este obligat să-și introducă datele solicitate, în cazul plății prin card, clientului i se vor solicita date suplimentare, conform art. 5.6 si 6.11.
d. Comanda se procesează și livrarea va fi efectuată, în cazul în care nu intervin art. 6.4.4.
6.4.8. În cazul în care clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor Comandate a fost blocata pe cardul sau, acesta are dreptul de a modifica conținutul Comenzii sale, în momentul în care este contactat de catre FIOR CANDLE conform art 7.4.3., în limita valorii blocate pe cardul său.
64.9. În cazul în care la confirmarea Comenzii Clientul constată ca anumite produse Comandate de acesta nu sunt disponibile, acesta are dreptul să renunțe la Comanda, să proceseze Comanda fără produsele lipsa sau să adauge alte produse pe Comanda. În cazul în care Clientul modifică Comanda inițială, se considera o noua Comanda și se supune pașilor de la art. 6.4.7
6.4.10. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea Comenzii efectuate sau în care FIOR CANDLE  informează Clientul cu privire la Comanda sa validată, Comanda acestuia devine Contract la Distanță, conform Ordonanţei urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative .
6.4.11. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligație contractuală din partea FIOR CANDLE, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
6.4.12. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.
6.5. Comanda telefonică
6.5.1. Clientul poate efectua Comenzi telefonice.
6.6. Contract și finalizare
6.6.1. FIOR CANDLE va include în coletul expediat către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor de către Client.
6.6.2. FIOR CANDLE va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află Comanda sau contractul.
6.6.3. Contractul la care se Adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea FIOR CANDLE, devine Contract onorat.
6.7. Transport
6.7.1. Clientul are la dispozitie ca modalitate de transport: curierat(taxele legate de acesta urmând să vă fie comunicate).
ATENȚIE! Livrarea produselor către Client se face doar către o persoană majoră pe baza unui document de identitate!
6.7.2. Livrările se vor efectua, doar pe teritoriul României, în medie în 5 zile de la confirmarea Comenzii, fără a depăși termenul de 30 de zile. În cazul în care produsul nu poate fi livrat, FIOR CANDLE se obligă să informeze Clientul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată vor fi rambursate de către FIOR CANDLE în termen de maximum 14 zile.

7. FRAUDA

7.1. FIOR CANDLE nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de Comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
7.2. Excepție de la art. 7.1 fac numai Clienții persoane juridice, în sensul obținerii de catre FIOR CANDLE a numarului de cont, respectiv a băncii Clientului, în numele căruia se va face facturarea unei Comenzi.
7.3. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
7.4. FIOR CANDLE declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezentă interesele FIOR CANDLE.
7.5. Clientul va informa FIOR CANDLE asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
7.6. FIOR CANDLE nu promovează SPAMul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.
7.7. Comunicările realizate de către FIOR CANDLE prin mijloace electronice de Comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare Complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
7.8. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/conținutul și/sau FIOR CANDLE și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
7.8.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
7.8.2. de a altera sau altfel modifica conținutul siteului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către FIOR CANDLE către Client
7.8.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul
7.8.4. de a accesa sau a divulga oricarui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către FIOR CANDLE către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

8. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

8.1. FIOR CANDLE nu poate fi ținut responsabila în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.
8.2. FIOR CANDLE nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.
8.3. În cazul în care un Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către FIOR CANDLE, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii FIOR CANDLE, conform detaliilor de contact, astfel încât FIOR CANDLE  să poată lua o decizie în cunoștința de cauză.
8.4. FIOR CANDLE nu garantează Clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al FIOR CANDLE
8.5. FIOR CANDLE nu Răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.
8.6. FIOR CANDLE este exonerată de orice vină în cazul utilizării siteurilor și/sau al conținutului transmis către Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al FIOR CANDLE, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
8.7. FIOR CANDLE nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:
– serviciul va fi potrivit cerințelor clientului
– serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
– produsele obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
8.8. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

9. FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

9.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat conform art 6.4.8., care este încă în derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzator, total sau partial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
9.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod Complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
9.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
9.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
9.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 9.3.

10. LITIGII

10.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către FIOR CANDLE Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele „Termeni și condiții”.
10.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apără între Membru/Client și FIOR CANDLE se va rezolva pe cale amiabilă.
10.3. FIOR CANDLE nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.
10.4. Orice dispută de orice fel (exclusiv art. 10.2) care ar putea să apară între Membru și FIOR CANDLE sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.
10.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau invalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
10.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.
10.7 Dacă aveți probleme legate de o Comandă, care nu au fost rezolvate prin email sau cu o persoană cu care discutați, puteți lua legatura pentru o conciliere internă gratuită  mail: contact@fior-candle.ro

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.
11.2. FIOR CANDLE nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
11.3. FIOR CANDLE își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

12. FEEDBACK

12.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu produsele furnizate, detaliile tehnice ale acestora sau cu conținutul site-ului www.fior-candle.ro vă rugăm să ne contactați prin e-mail: contact@fior-candle.ro.
12.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.fior-candle.ro funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea FIOR CANDLE

Prezentul document se completează cu politica GDPR pe care o aveți la dispozitie în documentul https://www.fior-candle.ro.